top of page

עמי זהבי

התחלתי את חיי המוסיקליים על תקליטים, ואבא שלי חיבר לי אזניות עד למיטה. למדתי חלילית מגיל 5 ואח"כ פסנתר שהמשכתי כמה שנים במקביל לקרן. בעצם גדלתי בתזמורת קריית אונו.
המשכתי בתזמורת הגדנע, שם ניגנתי בשנות התיכון (במחנות מרוכזים בחופשות) עם כמה מחברי לתזמורת הקמפוס: שלמה, יורם, כרמלה ונתי. השתתפתי בשנים הראשונות של תזמורת זו, כשעוד היתה בקמפוס, אבל יצאתי לחופשה ארוכה עד בואה של טליה לתזמורת. אני מרבה לנגן מוזיקה קאמרית ופעיל בוועד של "ינשוף" - המועדון לנגני כלי נשיפה חובבים.

עמי זהבי נגן קרן יער
bottom of page