top of page

אריה שדה

כבוגר מגמה מוסיקאלית בביה"ס התיכון לאומנויות ע"ש "תלמה ילין" העיסוק במוסיקה היא נשמת אפי מגיל צעיר, וגם מקור פרנסתי במשך עשרות שנים בהוראת  חליל צד וגיטרה קלאסית.

הנגינה בבסון במשך  16 השנים האחרונות היא, אהבתי החדשה, הפותחת דלתות חדשות לגיל הפרישה, ובשלוב עם עיסוק עקבי בפעילות ספורטיבית, מהווה מתכון מנצח לחיים עשירי תוכן ובריאות.

אריה שדה .jpg
bottom of page