top of page

מאירה יהודה

בעידודו של בעלי חזרתי לפני שלוש שנים לנגן בכינור אחרי הפסקה של קרוב לשישים שנה.

אני מאושרת שהצטרפתי לתזמורת הקמפוס.

אני אמא לארבעה ילדים ,סבתא לשתיים עשרה נכדים וסבתא רבא לנינה.

201666236936-MEIRA.jpg
bottom of page