top of page

שמואל צור

בילדותי למדתי נגינה בפסנתר ולימים עברתי ללמוד קלרינט אצל יונה אטלינגר ז"ל.
כסטודנט בירושלים ניגנתי בתזמורת האוניברסיטה העברית, בתזמורת האקדמיה למוסיקה ובמשך 30 שנה בתזמורת חובבי המוסיקה, ירושלים.
כל פעילותי המוסיקלית נעשתה במקביל לעבודתי בשירות הציבורי. תפקידי האחרון - שופט בבית הדין הארצי לעבודה, ממנו פרשתי בשנת 2012.

נגן קלרינט, שמואל צור
bottom of page