top of page

תמר מואיז

תמר ניגנה בצעירותה בפסנתר, ואת נגינת הבסון החלה לאחר שירותה הצבאי. תלמידתו של ריצ'ארד פלאי בעבר ובהווה. תמר מאזנת בין חייה המקצועיים במחקר ויזמות מדעית לבין אהבתה למוסיקה ונגינת הבסון, ומנגנת במספר תזמורות והרכבים קאמריים, ביניהם תזמורת הקמפוס בה היא חברה מזה 6 שנים. 

תמר מואיז, נגנית בסון / פגוט
bottom of page