top of page

תמי בלושטיין

נגנית חליל ופיקולו מגיל 9. בוגרת הקונסרבטוריון העירוני בגבעתיים ולימודי המשך אצל החלילן אורי שהם. חברה בתזמורת הקמפוס ובהרכבים קאמריים מזה שנים רבות. הופיעה פעמים רבות, כחברת משלחות אמנות רשמיות, הן בארץ והן בחו״ל.
עו״ד בהכשרתה, כיום בעסקים, אך הפעילות המוסיקלית הינה חלק חשוב ובלתי נפרד מעיסוקיה.
נשואה ואם לשניים.

תמי בלושטיין, נגנית חליל צד
bottom of page