top of page

אורי בנימיני

מהנדס בדימוס, מורתו הראשונה הצ'לנית תלמה ילין ולאחר הפסקה ממושכת סרינה פרנקנדרג ואינה אסתר יוסט בן ששון. בירושלים – ניכן בתזמורת חובבי המוסיקה ושר במקהלות אורטוריו וזמיר. 
מ-2007 מנגן בתזמורת הקמפוס, השרון והבין דורית.

אורי בנימיני, נגן צ'לו
bottom of page