יעל באלי

נגנית התזמורת משנת 1999, נגנית חליל ופיקולו מגיל 8.
תלמידתם של ליאור איתן, אורי שוהם, משה אפשטיין ורמי טל.
ניגנה בתזמורת הנוער של קרית אונו. נשואה ואם לשניים.

יעל באלי, נגנית, חליל צד