top of page

יורם הירש

נגן טימפני וכלי הקשה בתזמורת מאז שנת 2003. יליד חיפה, תלמיד של גדעון שטיינר. זוכה מילגות קרן אמריקה-ישראל. ניגן בצעירותו בתזמורת הגדנ"ע איתה יצא לשלשה סיורי קונצרטים ברחבי העולם. ניגן בעבר בארבע תזמורות בקליפורניה וכיום מנגן גם בתזמורת השרון, תזמורת רחובות , תזמורת המושבות ותזמורת אמריטוס (פנסיונרים של התזמורת הפילהרמונית ורשות השידור). במאי 2018 נבחר לנגן בברלין את הסימפוניה הראשונה של בראמס, בפרוייקט של הברלין פילהרמוניק תחת שרביטו של סיר סיימון ראטל בתזמורת של חובבים מ- 35 מדינות. מהנדס במיקצועו וכיום פנסיונר. נשוי ואב לשניים וסב לשלוש בנות.

יורם הירש, ראש סקציית כלי הקשה
bottom of page